Kancelaria Oliwa, Ożarowski, Trębicki i Wspólnicy wspiera Organizacje w zakresie doradztwa prawnego oraz  podatkowego.

Współpracujemy z firmami, które rozumieją potrzebę oceny podatkowych skutków oraz  potencjalnego ryzyka podejmowanych działań i zawieranych transakcji. Nasze rozwiązania skutecznie wspomagają  przedsiębiorstwa także w obszarach pozapodatkowej problematyki danin publicznoprawnych.

Do realizacji poszczególnych projektów delegujemy Doradców dogłębnie znających właściwy obszar prawny i podatkowy oraz sektor gospodarki. Wiedza wynikająca z wieloletnich doświadczeń pozwala nam prowadzić działalność w sposób rzetelny i efektywny.

Jakość naszych usług, zaangażowanie oraz odpowiedzialność gwarantują rzeczywiste bezpieczeństwo w biznesie, prowadzonym przez naszych Klientów.

Copyright © OTIW. Wszystkie prawa zastrzeżone

ul. Sienna 72 A lok. 101

00-833 Warszawa

Tel:

Fax:

+48226600000

+48226543817

kancelaria@otiw.pl

Projekt:

marcinrusak.com